Somnus Neurology Clinic

ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ղեկավար: Զարուհի Թավադյան

Սոմնուս կլինիկայի շարժողական խանգարումների կենտրոնի նպատակն է պարկինսոնի հիվանդության և այլ շարժողական խանգարումների ախտորոշումը և բուժումը։

Կենտրոնը ակտիվորեն համագործակցում է Պարկինսոնի հիվանդության և այլ շարժողական խանգարումների միջազգային միույան հետ։ Կենտրոնի գիտական հետաքրքրության շրջանակները ներառում է Պարկինսոնի հիվանդության ոչ շարժողական ախտանիշները։

Շարժողական խանգարումներ

Պարկինսոնի հիվանդություն

Այլ Պարկինսոնի համախտանիշներ

Էսենցիալ դեղ

Դողի այլ տեսակներ

Հիպերկինետիկ համախտանիշներ

  • Խորեա
    • Հանտինգտոնի հիվանդություն
  • Տիկեր
    • Տուրետի հիվանդություն
  • Դիստոնիա
    • Վիլսոնի հիվանդություն
  • Միոկլոնուս