Somnus Neurology Clinic

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջնային նյարդաբանական կոնսուլտացիա
Նյարդաբանական զննում
Պացիենտների հետագա վարում
 • Ցավի կառավարում
 • Գլխացավերի բուժում
  • Միգրեն
  • Լարվածության գլխացավ
  • Կլաստերային գլխացավ
  • Այլ առաջնային գլխացավեր
 • Դիմային ցավ
 • Մեջքի ցավ
 • Նեվրալգիաներ
 • Այլ ցավային համախտանիշներ
 • Գլխապտույտ և այլ հավասարակշռության խանգարումներ
 • Կաթվածի կանխարգելում
  • Առաջնային կանխարգելում
  • Երկրորդային կանխարգելում
 • Պոլինեյրոպաթիաներ
 • Ցրված սկլերոզ
 • Նյարդամկանային խանգարումներ