ՍՈՄՆՈՒՍ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ

Քնի և շարժողական խանգարումների կենտրոն

Նյարդաբանական կլինիկա
Քնի խանգարումների կենտրոն
Պարկինսոնի հիվանդության և այլ շարժողական խանգարումների կենտրոն

Մենք՝ ֆեյսբուքում։